Aurkezpena

Bizkaiko Txirrindularitza Federazioa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren barruan, izaera juridiko propioa eta eragiteko gaitasuna duen irabazi asmorik gabeko elkartea da. Bere helburu nagusia, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barruan, adskribitutako kirol modalitate eta espezialitateak sustatzea,babestea, antolatzea eta kontrolatzea da.

Eusko Autonomi Erkidegoko abenduak 20ko Kirolaren 1993/4 legeak, Euskal Herriko kirol federazioak arautzen dituen maiatzak 5 60/98 dekretuak, gainontzeko garapen arauak, behar bezala onarturiko Estatutu eta araudiak eta aplikagarri diren bestelako lege xedapen zein federazio xedapenek arautzen dute FEBICI.

Txirrindularitza Federazioa Asfedebiren ( Bizkaiko Kirol Federakundeen Elkartea) parte da eta txirrindulari gazteen kirol hezkuntza integrala eta zikloturisten praktika osasungarria lortzeko berari dagokion mailan, alde onak, errespetua, aukera berdintasuna, efikazia eta justizia bermatzea du helburu.

Egutegia

Albisteak